2019 PARTICIPANTS

School Division Dates Dates
Waldorf University NAIA 3/1 3/10
Presentation College NAIA 3/1 3/10
Concordia University – NE NAIA 3/2 3/9
Carthage College D3 3/2 3/10
Dakota Wesleyan University NAIA 3/2 3/10
Briar Cliff University NAIA 3/2 3/10
Wabash College D3 3/2 3/10
University of Jamestown NAIA 3/3 3/9
Gustavus Adolphus College D3 3/3 3/8
Okanagan College JC 3/4 3/9
University of Antelope Valley NAIA 3/4 3/6
Benedictine University NAIA 3/5 3/6
Mount Marty College NAIA 3/7 3/12
Salem State University D3 3/9 3/16
Bethany Lutheran College D3 3/9 3/17
Carroll University D3 3/9 3/17
Williston State College JC 3/10 3/16
Ottawa University – AZ NAIA 3/12 3/12
Eastern Arizona College JC 3/12 3/15
Concordia University – WI D3 3/13 3/24
Buena Vista University D3 3/14 3/19
Hamline University D3 3/15 3/23
Augsburg College D3 3/16 3/22
Macalester College D3 3/16 3/23
University of Wisconsin – Superior D3 3/16 3/23
Grinnell College D3 3/19 3/25
Carleton College D3 3/20 3/30